Blog

Tips när du skriver

Oavsett vad du skriver för typ av blogg så är det viktigt att du publicerar välskrivna inlägg som är lätta att läsa. Det betyder kort och gott att det ska vara rättstavat, ha rätt meningsbyggnad, punkter och kommatecken på rätt ställen och en lagom styckeindelning.

Behandla språket väl

Det är stor skillnad på skriftspråk och talspråk även om gränserna tyvärr har börjat suddas ut här och där. Vad som passar sig i vardagligt tal passar sig inte lika bra i skrift, och en text som är full med förkortningar, särskrivningar eller rent talspråk blir i längden väldigt ointressant att läsa. Även om ämnet är intressant kan kvaliteten på själva texten göra att följare och läsare väljer att sluta läsa, och då har du förlorat läsare på grund av slarv. Det är ingen ursäkt att skylla allt på att någon eventuellt kan ha dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter eftersom det finns rättstavningsprogram att tillgå. På sociala medier idag är språket ofta ett ämne för diskussioner där många menar att det inte spelar någon roll hur texten är skriven bara det går att förstå vad författaren menar, och att det ska råda öppenhet mot alla som inte behärskar språket fullt ut eller som har olika former av läs- och skrivsvårigheter. En annan tanke är att om du vill bli tagen på allvar och få tyngd i dina ord ser du till att din text är välskriven och så korrekt som möjligt. Små fel här och där kommer alltid att finnas, men låt det stanna där om du inte vill bli känd som bloggaren med bebisspråk, eller den som skriver inlägg på 800 ord utan en enda punkt.

Undvik följande

Några exempel på ord och förkortningar som inte hör hemma i seriös text är följande:

  • nt = inte
  • åh, å, o = och
  • jah = jag
  • åxå, oxo = också
  • venne = vet inte
  • han/hon där det ska vara honom/henne
  • de, d = dem, det
  • va = vad, var
  • ba = bara
  • särskrivningar

Det finns många fler exempel, men undvik allt som inte är korrekt. Det är jobbigt att läsa, ser löjligt och obildat ut och lämnar utrymme till missförstånd. Det inger inget större förtroende alls, och läsaren kan till och med ifrågasätta textens relevans eller sanningshalt.

Ordförråd

En bra text innehåller ett bra ordförråd, men därav inte sagt att du måste svänga dig med obegripliga och avancerade ord som du inte själv begriper. Försök dock höja nivån på ditt språk något och bestäm dig för att lära dig ett nytt ord varje dag om du känner att du har dåligt ordförråd. Ju fler ord du kan desto lättare blir det dessutom att skriva ner dina åsikter och erfarenheter utan att uppröra eller kränka någon.

appdev